Decadent Pigeons,wat een leuk project.Ik zag het in Eindhovenop de DDW. Ik was echtonder de indruk toen ikde grote hal inliep.Voor meer info over decadent pigeons, klikop de foto.. 

Decadent Pigeons,
wat een leuk project.
Ik zag het in Eindhoven
op de DDW. Ik was echt
onder de indruk toen ik
de grote hal inliep.
Voor meer info over
decadent pigeons, klik
op de foto..