Natuurlijk geven ookwij de vogeltjes in dewinter eten. Afgelopenweek maakte ik samenmet Oona deze Hello Kittyvetbollen. Mocht je ditnu ook willen doen: hetgesmolten frietvet met dezaadjes in siliconen muffinvormen gieten, lintje erin,goed af laten koelen en klaar zijn je vetbollen.. 

Natuurlijk geven ook
wij de vogeltjes in de
winter eten. Afgelopen
week maakte ik samen
met Oona deze Hello Kitty
vetbollen. Mocht je dit
nu ook willen doen: het
gesmolten frietvet met de
zaadjes in siliconen muffin
vormen gieten, lintje erin,
goed af laten koelen en
klaar zijn je vetbollen.. 

(Source: )