Winkeltje spelen doende meiden al jaren, maarde mini’s van Albert Heijnhebben een supermarktvan onze woonkamer gemaakt. Het allerleukstevond ik het kleine mandjenaast de kassa, Oona heeftbedacht dat je na het betalen ook even wat geldvoor de arme kindjes moetgeven. Misschien kan AlbertHeijn ook nog iets van mijn7 jarige dochter leren.. 

Winkeltje spelen doen
de meiden al jaren, maar
de mini’s van Albert Heijn
hebben een supermarkt
van onze woonkamer
gemaakt. Het allerleukste
vond ik het kleine mandje
naast de kassa, Oona heeft
bedacht dat je na het
betalen ook even wat geld
voor de arme kindjes moet
geven. Misschien kan Albert
Heijn ook nog iets van mijn
7 jarige dochter leren.. 

(Source: )